• Lägga till flera ventilationsaggregat med olika typer, egenskaper och driftschema
  • Funktion ‘Exportera till VIP-Energy’. Export av byggdelarnas area och konstruktion för vidare beräkning i VIP-Energy
  • Klimatfiler för 2018 och 2019 från Sveby/SMHI tillgängliga
  • ‘Kopia’ lägg till i namnet när ett föremål i katalogen kopieras
  • Möjlighet att skapa alternativ på typologi, användningsmall och ventilation vid ‘Skapa alternativä- ‘Alternativ’ läggs till i namnet på alternativet